RAMANAUSKAS Klemensas

Klemensas Ramanauskas

RAMANAUSKAS Klemensas (1900 06 19 Rygoje – 1983 02 25 Palangoje) – fotografas, kultūros veikėjas. 1923 grįžo į tėvų gimtinę Akmenės mst. ir įsteigė knygyną, kuriame pardavinėjo ir periodinę spaudą, vertėsi fotografavimu. 1924 įkūrė „Kultūros“ būrelį, kuris užsiėmė kultūrine masine veikla, rengdavo spektaklius su šokiais, paskaitas, gegužines, pats subūrė 8 asmenų orkestrėlį, buvo savanorių ugniagesių d-jos ats. sekretorius, Telšių ligonių kasų atstovas. Dar fotografavo po II pas. karo, gausi jo negatyvų kolekcija buvo perduota Mažeikių muziejui, kur gaisro metu žuvo. Apie 1950 persikėlė į Tauragę. Paliko užrašytų prisiminimų.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal