RAMAŠAUSKAS Stasys

RAMAŠAUSKAS Stasys (žuvo 1920 10 04) – Lietuvos savanoris kūrėjas, kilęs iš Akmenės vlsč. Tarnavo 3-iajame pėstininkų pulke, dalyvavo kautynėse, išstumiant bolševikinę raudonąją armiją iš Lietuvos. Palaidotas Dauguose.

< Atgal