RAMYBĖS SLĖNIS

Telšių vyskupas J. Boruta SJ Ramybės slėnyje 2008 m.

RAMYBĖS SLĖNIS – sakralinė vietovė Padvarėlių k., Akmenės sen. Padvarėlių k. dalija į Dabikinę nuo Kamanų atskubantis Rūdupis. Jo giliame ir vaizdingame slėnyje kadaise buvo malūno tvenkinys. Tvenkinio vietoje gyventojai išvalė Rūdupio slėnį, aikštelės centre pastatė pavėsinę, įrengė Kryžiaus kelio akcentus. Tuometinis Akmenės klebonas I. Žeberskis 1997 biržely čia aukojo pirmąsias šv. Mišias.

< Atgal