RASTAUSKAS Jurgis

RASTAUSKAS Jurgis (1906 Kubilėlių k., Šakių apskr. – 1943 12 12 Taišetlage, Irkutsko sr., Rusija) – mokytojas, kariškis, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. 1927 baigė mokytojų kursus Kudirkos Naumiestyje, 1929 – Karo m-lą, 1930 – pedagoginiuose kursuose atnaujino žinias. Dirbo Šerkšnėnų (Mažeikių r.), Sangrūdos, Akmenės, Zarasų pradinių m-lų mokytoju ir vedėju. 1940, kaip civilis tarnautojas, įstojo į Lietuvos kariuomenės 4 pėstininkų pulką, likviduojant Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 29 šaulių teritorinį korpusą ryšininkų būrio vadu. Areštuotas 1941 06 14, kalintas Norilsko lageriuose, 1942 09 05 NKVD ypatingasis pasitarimas skyrė 7 metus lagerių. Žuvo pakeliui į Taišeto lagerius, nuskendus baržai.

Inf.: LKK, t. 6; Lietuvos gyventojų genocidas,  t. 1.

< Atgal