RAUDONASIS KRYŽIUS

RAUDONASIS KRYŽIUS – nevyriausybinė humaniška į nelaimę patekusių ir sužeistųjų gelbėjimo draugija, įsteigta A. Diunano 1863 Prancūzijoje. Lietuvoje d-ja įsteigta 1919, sovietinės okupacinės valdžios 1940 inkorporuota į TSRS raudonojo kryžiaus ir raudonojo pusmėnulio d-ją. Tai buvo viena pačių gausiausių visuomeninių org-jų, jos nariams pakakdavo kartą per metus nusipirkti popierinį ženkliuką. Kaip ir kitos visuomeninės org-jos, buvo valdoma centralizuotai ir partinės nomenklatūros kontroliuojama. Akmenės r. d-ja rūpinosi visuomeninių donorų telkimu, sanpostininkių ir sanitarinių draugovininkų mokymu bei struktūros kompllektavimu, rengdavo kasmetines civilinės gynybos ir sanitarinių draugovių varžybas, koordinavo paskaitų apie sveikatą ir sveiką gyvenseną skaitymą bei sanitarinį švietimą. 1991 Lietuvos Raudonasis kryžius įteisintas kaip savarankiška nevyriausybinė org-ja ir vėl priimtas į Tarptautinę Raudonojo kryžiaus d-jų federaciją. Tačiau, kaip ir kitos iš sovietinio periodo perėjusios visuomeninės org-jos, po 1992 sunyko, 1998 atkurta. Kai kurie šaltiniai rodo Lietuvoje 2013 buvus 24 rajonų skyrius. Akmenės r. skyrius 1988 turėjo 105 pirmines org-jas, 1990 liko 87, jų veiklą koordinavo 5 apylinkių k-tai. Kaip NVO, remia socialinės atskirties ištiktus asmenis, daugelį metų tarpininkavo per kraštietį S. Čirpų  tiekiant rajonui labdarą. 2018 buvo apie 50 narių. Per 20 m. rajono d-jai vadovavo P. Maneikis. Kiti pirmininkai: V. Grikštienė, V. Karalienė, nuo 2017 – L. Karpavičienė.

< Atgal