RAUDONOJI KNYGA

RAUDONOJI KNYGA – griežtos apsaugos reikalingų augalų ir gyvūnų tarptautiniai ir atskirų valstybių sąrašai. Tarptautinėje Raudonojoje knygoje aprašyti 200 rūšių ir porūšių žuvų 300 rūšių ir porūšių žinduolių, 260 rūšių ir porūšių paukščių, 100 rūšių ir porūšių roplių, kuriems gresia išnykimas. Lietuvoje retų ir nykstančių augalų bei gyvūnų sąrašus imta sudarinėti nuo 1959, priėmus pirmąjį Gamtos apsaugos įstatymą. LTSR gamtos apsaugos k-tas 1962 patvirtino 176 retų ir nykstančių aukštesniųjų augalų rūšių sąrašą. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu 1976 įsteigta Lietuvos TSR raudonoji knyga, kuri kaip leidinys išleista 1981. Į ją buvo įtrauktos 30 nykstančių augalų ir 41 gyvūnų rūšis bei visa kamanių gentis. Antra Lietuvos Raudonoji knyga išleista 1992, trečioji – 2007. Joje buvo įrašytos 767 augalų, gyvūnų ir grybų rūšys. 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos saugomų rūšių sąrašas gerokai sutrumpintas. Rūšys įtrauktos ar išbrauktos dėl įvairių priežasčių: daugelio rūšių būklė pagerėjo, jos tapo dažnos arba laikomos išnykusiomis, todėl jų realiai išsaugoti neįmanoma, arba apie jų būklę trūksta duomenų. Šiuo metu Lietuvoje saugomos 566 rūšys: Akmenės r. daugiausiai saugomų rūšių yra Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate bei Ventos regioniniame parke. Kamanų rezervate aptiktos 32 saugomų augalų, 4 – grybų ir kerpių, 6 žinduolių, 46 paukščių, 1 varliagyvių ir 16 bestuburių rūšių.

< Atgal