RAUDYS Vidimantas

Vidimantas Raudys

RAUDYS Vidimantas (g. 1959 02 28 Klaipėdoje) – pedagogas. 1977 baigė Naujosios Akmenės 2-ąją vid. m-lą, 1982 – istorijos ir pedagogikos studijas Vilniaus pedagoginiame i-te, 1998 – Klaipėdos u-to doktorantūrą. Nuo 1982 – istorijos, teisės ir visuomenės mokslų mokytojas Naujosios Akmenės 3-iojoje vid. m-loje ir auklėtojas Dabikinės pagalbinėje internatinėje m-loje, nuo 1988 – istorijos, teisės mokytojas Palangos 2-ojoje ir Klaipėdos 7-ojoje vid. m-lose, nuo 1994 – ir sociologijos bei filosofijos dėstytojas Klaipėdos socialinių mokslų  kolegijoje bei Klaipėdos u-to Pedagogikos f-to Ugdymo metodikos k-ros asistentas, nuo 1998 – vyr. asistentas, nuo 2001 – šio u-to Edukologijos k-ros vyr. asistentas,  šios k-ros vedėjas,. Nuo 2002 – docentas. Parengė vadovėlį ir keletą istorijos knygų. Paskelbė per 30 mokslinių publikacijų spaudoje, aktyviai dalyvavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikloje, buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio seimo narys ir Sąjūdžio Klaipėdos mst. t-bos pirmininko pavaduotojas.

< Atgal