RAUSKINIS Gustavas Aleksandras

Gustavas Aleksandras Rauskinis

RAUSKINIS Gustavas Aleksandras (Rauskinš; 1902 12 06 Valmieroje, Latvija – 1979 04 10 Alkiškių k., Naujosios Akmenės kaim. sen.) – evangelikų liuteronų kunigas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Baigęs g-ją, dirbo karo komendantūroje, 1922 baigė karo m-lą, leitenantas, vyresnysis leitenantas, pėstininkų būrio vadas. Apdovanotas Latvijos nepriklausomybės medaliu. Baigęs Rygos evangelikų liuteronų seminariją, 1933 iš Latvijos atsiųstas padėti stambios Šiaulių evangelikų liuteronų parapijos kunigui T. Kupferiui, įšventintas kunigu, pirmas 1933 įsteigtos Alkiškių evangelikų liuteronų parapijos kunigas. Tais pat m. praplėtė kapines, organizavo jų aptvėrimą akmenų tvora. Aptarnavo ir Žagarės bei Joniškio filijas. Spaudoje II pas. karo metu pasirašė bolševikinį režimą smerkiantį straipsnį, 1945 12 26 sovietinės okupacinės valdžios areštuotas, nuteistas 10 m., kalintas Sibire, grįžęs 1955 aptarnavo Alkiškių parapiją, periodiškai laikė pamaldas Būtingėje, Skuode, Mažeikiuose, Žeimelyje ir Šiauliuose, tvarkė apleistas bažnyčias.

Inf.: Laiconas E. Alkiškių evangelikų liuteronų parapija.

< Atgal