REKIS Darius

Darius Rekis

REKIS Darius (g. 1982 09 09 Alselių k., Joniškio r.) – pedagogas, visuomenės veikėjas, literatas, Klaipėdos u-to studentų reikalų skyriaus vedėjas. 2001 baigė Ventos vid. m-lą, Klaipėdos u-te studijavo vaikystės pedagogiką, 2008 baigė socialinės pedagogikos magistrantūrą, 2014 apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 2005 – Klaipėdos u-to studentų s-gos prezidiumo narys, nuo 2006 – u-to tarybos narys, nuo 2010 – 2014 – u-to absolventų klubo „KU Alumni“ prezidentas, 2011 – 2015 – Klaipėdos mst. savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotojas, nuo 2007 – Klaipėdos u-to senato narys. Nuo 2018 – Naujosios Akmenės muzikos m-los direktoriaus pavaduotojas, nuo 2019 – Akmenės r. s-bės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Išleido poezijos rinktinę „Pasislėpusios saulės šviesoj“ (2011), apysaką jaunimui „Viską susapnuoti dar kartą“ (2014), eilėraščių knygą „Pražydusios klumpės“ (2016).

< Atgal