REPŠYS Vytautas

REPŠYS Vytautas (1922 04 01 Maskvoje – 1989 03 20 Vilniuje) – TSRS kariškis, pulkininkas, II pas. karo dalyvis Antihitlerinės koalicijos pusėje. Augo Papilės sen. Rimšių k., 1941 baigė Vilniaus pėstininkų karo m-lą, pasitraukė į TSRS, 1942 – 1945 kovojo raudonosios armijos 16-ojoje „lietuviškojoje“ divizijoje, buvo minosvaidžių baterijos vadas, divizijos raketinių ir artilerijos dalinių viršininkas, tarnavo TSRS okupaciniuose daliniuose Rytų Vokietijoje, 1972 – 1980 – Vilniaus u-to karinės katedros viršininkas, vėliau – Aukštojo ir specialiojo vid. mokslo ministerijos tarnautojas.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal