RIMKEVIČIUS Aleksandras

Aleksandras Rimkevičius

RIMKEVIČIUS Aleksandras (g. 1948 01 03 Užvenčio m., Kelmės r.) – inžinierius  technologas. 1966 baigė Užvenčio vid. m-lą, 1971 – Kauno politechnikos i-tą, 1983 – Vilniaus aukštąją partinę m-lą. Nuo 1971 – Ukmergės baldų kombinato vyr. technologas, vyr. meistras, nuo 1972 – komjaunimo Ukmergės r. k-to skyriaus vedėjas, sekretorius, nuo 1979 – Ukmergės m. vykdomojo k-to p-kas, nuo 1983 – LKP Ukmergės r. k-to skyriaus vedėjas, nuo 1986 – Akmenės r. vykd. k-to p-kas, nuo 1990 – rajono valdytojas, nuo 1992 – privačios įmonės darbuotojas, nuo 1996 – AB „Lietuvos žemės ūkio bankas“ Akmenės skyriaus valdytojas, bendros Vokietijos ir Lietuvos įmonės AB „Eternit Akmenė“ direktoriaus pavaduotojas komercijai. Išvykęs iš Akmenės r.

< Atgal