RIMKUS Kazys

RIMKUS Kazys (g. 1931 07 02 Pikelių k., Mažeikių r.) – futbolininkas, šio sporto organizatorius. Baigė Mažeikių darbininkų jaunimo vidurinės m-los 8 kl. Dirbo 8 m. jūreiviu Baltijos jūrų žvejybos bazėje, nuo 1963 – Naujojoje Akmenėje: dirbo Naujosios Akmenės ATK vairuotoju, nuo 1983 – gamybiniame susivienijime „Akmenės cementas“ šaltkalviu, nuo 1993 – pensijoje. Nuo vaikystės žaidė futbolą, suorganizavo gimtojo Pikelių k. komandą, atlikdamas karinę tarnybą, žaidė Novosibirsko ASK vienuolikėje. Pradėjus irti Naujosios Akmenės „Cementininko“ komandai, 1980 subūrė vienuolikę „Automobilistas“, 12 metų buvo jos vadovu ir visuomeniniu treneriu, išvedė ją į Lietuvos A klasės pirmenybes.

Inf.: Brikas A. Žingsniai per laiką. Vienybė, 1981 liepos 2.

< Atgal