RINGIENĖ Rita

Rita Ringienė

RINGIENĖ Rita (g. 1959 07 08 Ventoje) – mokytoja. 1977 baigė Ventos vid. m-lą, 1981 – lituanistikos studijas Šiaulių ped. i-te, dirbo Barvydžių aštuonmetėje m-loje, nuo 1985 – Akmenės vid. m-los (dab. Akmenės g-ja) mokytoja metodininkė, nuo 1987 vadovauja mokyklos kraštotyros muziejui, pertvarkė ir susistemino jo ekspoziciją, su vyresniųjų klasių mokiniais parengė kraštotyros darbų: ,,Kruopių apylinkės kaimų toponimai ir mikrotoponimai“ (1986), ,,Akmenės mokyklos mokinių ir mokytojų pravardės“ (1997, 2007), ,,Akmenės senųjų kapinių epitafijos“ (2002), ,,Akmenės gyventojų vardai ir pavardės“ (2002),,Barvydžių mokyklos istorijos fragmentai“ (2004), ,,Akmenės mokytojai tremtiniai“ (2008), ,,Akmenės gimnazijos istorijos fragmentai“ (2012), ,,Akmenės žydų kapinių antkapiniai įrašai, jų vertimas į lietuvių kalbą“ (2014), ,,Mokytojo Vlado Rimkevičiaus laiškų archyvas.“ (2015). Akmenės r. t-bos komisijos laisvės kovoms įamžinti narė.

< Atgal