ROZGA Leopoldas

Leopoldas Rozga

ROZGA Leopoldas (g. 1945 11 15 Žemalės k., Mažeikių r.) – žurnalistas, kraštotyrininkas. Dirbo Mažeikių, Skuodo rajonų, Vilniaus mst. įmonėse, komjaunimo komitete, vietinio radijo redaktorium. 1973 baigė neakivaizdines žurnalistikos studijas Vilniaus u-te. Nuo 1975 Akmenės r. laikraščio „Vienybė“ red. pavaduotojas, nuo 1979 iki 2016 – redaktorius, 1977 – 1990 – Lietuvos kraštotyros d-jos Akmenės r. rajono skyriaus pirmininkas. Dalyvavo 1986 įkuriant S. Daukanto memorialinį muziejų Papilėje, 1988 09 04 surengiant pirmą atgimimo mitingą Naujojoje Akmenėje, reiškėsi Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Akmenės r. t-bos veikloje. Parengė bei redagavo kn. „Skuodas“ (1976), „Akmenės rajonas“ (1983), „Akmenės rajono istorijos apybraiža“(1990), „Akmenės kraštas“(1992 ir 1999), „Akmenė. Žiemgalių žemė“ (2008), „Vadovas po Ventos regioninį parką“ (2008), biografijų žodyną „Papilė širdyse ir likimuose“ (2009), Akmenės r. tremtinių ir politinių kalinių prisiminimų kn. „Žvarbieji vidurnakčiai“ (2005) parengė ir redagavo kn. „Akmenės cementas“: metai ir žmonės“, kraštotyrinę monografiją „Akmenė. Kraštas ir žmonės“ (2012), prisiminimų rinkinį „Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisiminimuose“,  scenarijų Lietuvos TV filmui „Kurmio dienoje gimęs“ (1968) ir videofilmui „Papilė per amžius“(2013)  autorius; redagavo kitų autorių kn., paskelbė publikacijų apie profesorius Biržiškas, Zubovų giminę, kitas iškilias Akmenės krašto ir visos Lietuvos asmenybes. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu (2004), Lietuvos žurnalistų s-gos vardine V. Gedgaudo premija (2000), medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“ (2010), P. Bugailiškio kraštotyrine premija (2010), ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“ (2011), suteiktas Akmenės r. Garbės piliečio vardas (2016).

< Atgal