RUDAUSIAI

RUDAUSIAI – kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., 9 km į p. r. nuo Naujosios Akmenės, prie kelio Kruopiai – Papilė. Plotas 1274,26 ha. Prateka Šventupis. 1923 buvo kaimas su 10 ūkių ir 40 gyv. bei 2 dvarai. Viename dv. buvo 73, kitame 28 gyv. Stipriai nukentėjo 1944, hitlerinės Vokietijos kariuomenės ir raudonosios armijos kautynių metu. Amatininkas Antanas Morkus besitraukiančių raudonarmiečių nužudytas Barvydžių k. 1941 06 27. Sugrįžusi sovietinė valdžia 1945 suėmė ir įkalino J. Butkų, V. Grigą, M. Notrimą ir dar keletą gyventojų. 1949 dešimčiai metų lagerių nuteista partizanų ryšininkė J. Butkutė-Čekienė, ištremta 5 asmenų Notrimų šeima; 1949 nuteisti 10 m. lagerių Antanas ir Albertas Baziliauskai, S. Butkutė, ištremtos Gasparaičių ir Markauskų šeimos (6 asmenys). Lageriuose mirė Juozas Butkus, Vytautas Grigas, Stasė Gasparaitienė, spėjama, jog partizanų nužudytas Stasys Šuša. Ilgą laiką buvo Dabikinės tarybinio ūkio skyriaus centras; susiliejo su gretimu išnykusiu Girgždūčių k. Iki 1970 veikė Girgždūčių pradinė m-la. 1959 buvo 247 gyv., 1970 – 145 gyv. Melioruojant laukus ir naikinant vienkiemius, ištuštėjo: 1981 bebuvo 25 ūkiai su 82 gyv., 1997 – 25 ūkiai su 46 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 21 asmuo. 2004 prijungta panaikinto Karalių k. teritorija.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 1 – 4.

< Atgal