RUDAUSIŲ MIŠKAS

RUDAUSIŲ MIŠKAS – miškas Papilės sen., deš. kelio Papilė – Kruopiai pusėje. Prieina Rudausių, Padarbių, Žardelių k. teritorijos. Priskirtas Papilės ir Kruopių gir. Plotas apie 680 ha. Vyrauja mišrūs 50 – 60 m. amžiaus medynai. Didelė dalis plotų – valstybiniai. Dirvožemis laikinai įmirkstantis ir pelkinis. 1944 rudenį miško r. dalyje, prie Pagervių k., bazavosi partizanų būrys, vadovaujamas A. Kavecko.

< Atgal