RUDIKIAI

RUDIKIAI – (kt. pavadinimas – Papartynė) – nebegyvenamas kaimas Papilės sen., 4 km į p. nuo Papilės, kairiajame Ventos u. krante. Plotas 194,17 ha. 1923 buvo 14 ūkių ir 77 gyv. bei dvaras su 3 ūkiais ir 21 gyv. Ant Ventos u. veikė malūnas. Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia už inkriminuotą partizanų rėmimą 10 m. lagerio nuteisė Vladą Andriušką, partizanas, hitlerinės okupacijos metais – Vietinės rinktinės narys Vytautas Žiaurys žuvo 1946 12 12 Papilės apylinkėse, jo sesuo Zita Žiaurytė, kaip partizanų rėmėja, nuteista 5 metams lagerių ir 3 m. tremties. Ištremti tėvai Juozas ir Zosė Žiauriai bei Statkų šeima, tremtyje mirė Zosė Žiaurienė ir Martynas Statkus. 1959 buvo 57 gyv., 1970 – 46 gyv. Intensyviai melioruojant žemes ir naikinant vienkiemius, ištuštėjo: 1981 bebuvo 5 ūkiai su 10 gyv., 1997 – 1 ūkis su 4 gyv., vėliau – nebegyvenamas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2 ir 4.

< Atgal