RŪDUPIAI

RŪDUPIAI – buvęs kaimas Akmenės sen., 4 km į v. nuo Akmenės, susiformavęs iš čia buvusio palivarko, 1923 m. turėjusio 12 gyv. Paskutinė savininkė E. Noreikienė 1940 valdė 91,37 ha. 1941 sovietinės okupacinės valdžios įkalintas J. Šiaulys, po karo byla nutraukta. Po II pas. karo buvo nedidelis Lenino kol. gyvulininkystės centras. 1959 buvo 22 gyv., 1970 – 29 gyv, tačiau 1981 beliko 4 ūkiai su 15 gyv. Vėliau visiškai ištuštėjo ir tapo nebegyvenamas, 2016 panaikintas: 8,84 ha teritorijos priskirta Akmenės II k., 59,17 ha – Padvarėlių k.

Inf.: Lietuvos valst. archyvas, f. R764, a. 1a, b.296; Lietuvos apgyventos vietos.

< Atgal