RUPŠYS Valdemaras

Valdemaras Rupšys

RUPŠYS Valdemaras (g. 1967 05 02 Šiaulių r.) – karininkas. 1985 baigė Papilės S. Daukanto vid. m-lą, 1990 pradėjo tarnybą krašto apsaugos sistemoje, nuo 1992 tarnavo Lauko kariuomenės brigados Šiaulių motodesantinio būrio, kuopos vadu. Yra baigęs Lietuvos karo a-ją, Baltijos gynybos koledžą Estijoje, JAV sausumos karo koledžą. Nuo 1996 paskirtas kunigaikščio Vaidoto motorizuoto pėstininkų bataliono  štabo viršininku – bataliono vado pavaduotoju, bataliono vadu, vėliau šias pareigas ėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotame pėstininkų batalione. Nuo 2006 V. Rupšys tarnavo Lietuvos karo a-joje, 2008 kooptuotas į Krašto apsaugos ministeriją. 2011 V. Rupšys pakeltas pulkininku ir paskirtas mechanizuotos pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ vadu; 2013 paskirtas Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktoriumi, 2014 – Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto J. V. Žuko padėjėju. 2016 V. Rupšiui suteiktas brigados generolo karinis laipsnis, jis paskirtas kariuomenės sausumos pajėgų vadu. Nuo 2019 – Lietuvos kariuomenės vadas, generolas majoras, 2019 11 18 LR Prezidentas G. Nausėda suteikė aukščiausią Lietuvoje – generolo leitenanto karinį laipsnį. Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliais, garbės ženklu „Už nuopelnus krašto apsaugai“, Lietuvos kariuomenės ženklais  „Už pasižymėjimą“ ir „Už nuopelnus“ bei kitais padėkos ženklais.

< Atgal