RUTENBERGAS Giršas

RUTENBERGAS Giršas (1901 Papilėje – po 1941 Dachau konclageryje, Vokietija) – teisės daktaras, spaudos darbuotojas. G-ją baigė Petrograde, politikos ir teisės mokslus studijavo Vokietijos ir Šveicarijos u-tuose. Gyvendamas Rusijoje, pradėjo bendradarbiauti spaudoje, rašė M. Biržiškos redaguojamiems socialdemokratinės pakraipos laikraščiams „Litwa“, „Vilniaus aidas“; nuo 1920 gyveno Kaune, spausdinosi laikr. „Echo“, „Lietuva“, „Lietuvos žinios“, „Lietuvos aidas“, rašė Vokietijos ir Šveicarijos laikraščiams. Nuo 1935 – žrnl. „Karys“ užsienio politikos skyr. vedėjas, dirbo Lietuvos žurnalistų sąjungos juriskonsultu.

Inf.: Žurnalistikos enciklopedija.

< Atgal