RUZGYS Pranciškus Antanas

RUZGYS Pranciškus Antanas (1936 11 06 Papilėje – 2002 07 20 Kaune) – radiotechnikos inžinierius. 1959 baigė studijas Kauno politechnikos i-te, dirbo inžinierium Kauno radijo g-loje. Nuo 1960 – specialaus konstravimo biuro (SKB) prie šios g-los laboratorijos viršininkas, nuo 1962 – šio biuro viršininko pavaduotojas, nuo 1965 – vyr. inžinierius. Reorganizavus SKB į valstybinės įmonės „Banga“ Televizijos priemonių mokslinio tyrimo i-tą, jame vyr. inžinieriumi dirbo iki 1992, kol sunkiai susirgo. Pasveikęs po sunkios širdies operacijos, 1994 įsijungė į Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos kūrimo procesą, buvo vienas asociacijos vadovų. Nuo 2001 dirbo UAB „Init“ ir vadovavo Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacijai. Dirbdamas Radijo g-los SKB, daug prisidėjo kuriant ir tobulinant televizorių kanalų selektorius, pirmąją lietuvišką magnetolą „Neringa“, populiariuosius mažo gabarito televizorius „Šilelis“, specialią TV įrangą. Buvo Kauno politechnikos i-to Radioelektronikos f-to absolventų kvalifikacinės komisijos pirmininkas; 1976 suteiktas Lietuvos nusipelniusio radioelektronikos inžinieriaus vardas. Prisidėjo kuriant įstatymus, aprobuojančius TV transliavimo ir retransliavimo veiklą.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal