SAKAS Aleksandras

Aleksandras Sakas

SAKAS Aleksandras (1908 12 25 Lūšės k., Mažeikių r. – 1998 03 16 Palangoje) – kultūros ir visuomenės veikėjas. Šeimai įsikūrus Papilėje, mokėsi Papilės prad. m-loje, vėliau gyveno Kaune. Hitlerinės okupacijos metais Šiauliuose leido antifašistinį laikraštėlį „Lietuvos Judas”. Po II pas. karo sovietinės okupacinės valdžios represuotas, kalėjo Vorkutos lageriuose, ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Grįžęs gyveno Klaipėdoje, ten mirė, palaidotas Palangoje. Papilės S. Daukanto muziejui paliko prisiminimų.

Inf.: Rozga L., Veisienė D. J. Trejetas iš papilėniškių Sakų šeimos. Papilė, t. 2.

< Atgal