SAKTA

„Saktos“ nariai su Latvijos ambasadoriumi A. Sjaničiu 1998 m.

„SAKTA“ – Akmenės r. gyvenančių latvių etninės kultūros draugija, įkurta 15 asmenų 1997 03 01 Akmenėje su būstine Tautos namuose. Užsibrėžusi tęsti tarpukario latvių kultūros draugijų tradicijas, gaivinti latvių kalbos vartoseną, kultūrą, papročius. Palaiko ryšius su kt. Lietuvos miestų bei rajonų latvių d-jomis, Latvijos Žemgalos regiono inteligentais ir meno kolektyvais, kaupia latviškos literatūros ir periodikos biblioteką, archyvą, rengia susitikimus su Latvijos žurnalistais, diplomatais, tautos švenčių paminėjimus. Pirmininkai: A. Skudris, S. Bogavičienė, R. Vasiliūnienė, nuo 2012 – S. Saliamanienė.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal