SALIAMANIENĖ Sandra

Sandra Saliamanienė

SALIAMANIENĖ Sandra (g. 1965 12 08 Akmenėje) – mokytoja. 1984 Naujojoje Akmenėje baigė II vid. m-lą , 1992 baigė pradinio mokymo pedagogikos bei metodikos studijas Šiaulių ped. i-te, 2006 – psichologijos magistrantūrą Kauno Vytauto Didžiojo u-te, Nuo 1988 – mokytoja, nuo 2005 – Akmenės krašto muziejaus fondų saugotoja. Atliko muziejaus steigimo bei ekspozicijos įrengimo darbus. Nuo 2012 Akmenės r. latvių kultūros d-jos „Sakta“ pirmininkė, Akmenės r. meno t-bos narė.

< Atgal