SAMAUSKAS Juozas

SAMAUSKAS Juozas (1917 09 09 Akmenėje – 1950 12 28 Sevkuzbaslage, Kemerovo sr., Rusija) – karininkas, agronomas. 1932 baigė Viekšnių vid. m-lą, 1936 – Mažeikių g-ją. Atlikdamas karinę tarnybą, 1938 baigė karo m-lą, dalyvavo 1941 birželio sukilime Akmenėje, Mažeikių apskrities sukilėlių štabo viršininkas. 1943 išklausė agronomijos kursą Ž. ū. a-joje. Atkūrus sovietinę okupacinę santvarką, dirbo agronomu Panevėžio apskr., 1946 08 30 suimtas, kalintas Mažeikiuose, 1947 01 21 karo tribunolo nuteistas 10 m. lagerių, žuvo Kemerovo sr. (Rusija) lageriuose 1950 12 28.

Inf.: LKK, t. 7, 9.

< Atgal