SAULĖTEKIO PROGIMNAZIJA

„Saulėtekio“ progimnazija

„SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJA – Akmenės r. savivaldybės biudžetinė įstaiga Naujosios Akmenės mst., vykdanti pagrindinio, pradinio, ikimokyklinio ugdymo programas. Intensyviai plečiantis cemento g-los statyboms ir sparčiai augant Naujosios Akmenės miestui, trūko vietų vienintelėje vid. m-loje. 1965 balandį pradėta statyti 2-oji vid. m-la, ji atidaryta 1967 02 04. Tuomet buvo 22 klasės, 37 mokytojai. Gausiausias kontingentas – 1345 moksleiviai – susirinko 1975 – 1976 mokslo m.; 1999 buvo 1169 mokiniai, 88 mokytojai. Veikė suaugusiųjų mokymo vakarinis skyrius su 102 moksleiviais ir 19 mokytojų. Nuo 1994 įvestas sustiprintas (pagilintas) anglų k. mokymas, 1997 suteiktas „Saulėtekio“ vardas. 2000 vasario mėn. buvusio darželio patalpose įkurdintas pradinių klasių skyrius, pradėta dirbti viena pamaina. 2004 vidurinė m-la reorganizuota į pagrindinę, 2011 gruodį suteiktas prog-jos statusas. Yra išleidusi 1526 vidurinio mokslo kursą baigusius abiturientus. A. Pakeltienės ir kitų entuziastų parengti m-los moksleivių tautinių šokių kolektyvai dalyvavo visose po 1967 Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, yra pelnę „Aukso paukštės“ laureatų vardą. 2015 panaudota 759,9 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšų ir 295,9 tūkst. Eur kitų asignavimų, buvo 28 klasių komplektai su 639 moksleiviais. Progimnazijoje dirbo 90 darbuotojų, iš jų 64 pedagogai. Panaikinus Sablauskių pagrindinę (vėliau – pradinę) m-lą, įsteigtas „Saulėtekio“ progimnazijos Sablauskių ugdymo skyrius, jame 1995 buvo 1 klasė su 9 mokiniais. 1967 – 1992 direktorius J. Matveičikas, nuo 1992 – K. Kurpius, nuo 2018 – V. Karalienė.

Inf.: Naujoji Akmenė: sakmė apie miestą.

< Atgal