ŠAULIAI

Grupė Papilės moterų šaulių 1935 m.

ŠAULIAI. Lietuvos šaulių sąjunga – savanoriška sukarinta pilietinės savigynos organizacija, turinti tikslą stiprinti valstybės nacionalinį saugumą, telkti visuomenę valstybės gynybinei galiai didinti ir viešajam saugumui užtikrinti, gyventojų pilietiniam ir patriotiniam ugdymui. Įsteigta 1919 06 27. Aktyviai veikė laiku tarp I ir II pas. karų, intensyviai plėtojo patriotinę ir kultūrinę veiklą. Dabartinio Akmenės r. teritorijoje aktyviai veikė Akmenės, Vegerių, Papilės šauliai. Sovietinės okupacinės valdžios jau 1940 sunaikinta, daugelis s-gos narių represuoti ir nužudyti. Pasitraukusieji į Vakarus s-gos veiklą tęsė emigracijoje. Apie struktūros atkūrimą Lietuvoje paskelbta 1989 06 01 mitinge Kaune. Atkūrimo iniciatoriai prisiekė prie Lietuvos šaulių s-gos įkūrėju ir ideologu laikomo V. Putvinskio kapo. 1990 įvyko atkūrimo konferencija. Sovietinės agresijos 1991 sausio mėnesį dienomis aktyviai gynė LR Seimą ir kitus objektus. Tuomet žuvo šauliai I. Šimulionis, D. Gerbutavičius, G.Žagunis. Priėmus 1997 LR Šaulių s-gos įstatymą, siekta šaulius integruoti į valstybės gynybos sistemą, tačiau reforma nebuvo sėkminga. 1999 leista įsigyti ir laikyti ginklus bei šaudmenis. Įregistruota 2000 02 14. Akmenės r. šaulių kuopa įkurta 1990 m., priklauso Lietuvos šaulių s-gos Šiaulių generolo P. Plechavičiaus 6-ajai rinktinei. Kuopą sudaro Papilės, Ventos, Akmenės ir Naujosios Akmenės būriai, vadas V. Vaičius. 2017 Lietuvos šaulių s-ga deklaravo turinti 11000 narių.

< Atgal