ŠAULYS Valentinas

ŠAULYS Valentinas (g. 1949 06 06 Akmenėje) – inžinierius hidrotechnikas, pedagogas. 1966 baigė Akmenės vid. m-lą, 1972 – Lietuvos ž. ū. a-jos Hidromelioracijos f-tą. Nuo 1972 – Bartkuškio hidromelioracijos technikumo dėstytojas, direktoriaus pavaduotojas, nuo 1977 – Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo i-to (dab. Lietuvos vandens ūkio i-tas) jaunesnysis mokslinis bendradarbis, mokslinis bendradarbis, vyresnysis mokslinis bendradarbis, Eksploatacijos skyriaus vedėjas, nuo 2007 – Lietuvos ž. ū. u-to Vandens ūkio i-to skyriaus vedėjas, nuo 2001 – VGTU Hidraulikos k-ros docentas, nuo 2008 – profesorius, nuo 2015 – šio u-to Aplinkos inžinerijos f-to Vandentvarkos inžinerijos k-ros profesorius. Nuo 1988 – technikos mokslų daktaras, nuo 2007 – habilituotas daktaras. Paskelbė per 190 savo ir su bendraautoriais straipsnių  vandens ūkio ir hidromelioracijos įrenginių eksploatavimo klausimais, skaitė pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose. ŽŪM techninės t-bos, žrnl. „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcinės kolegijos narys.

< Atgal