SAUNORIAI II

SAUNORIAI II – buvęs kaimas Kruopių sen., už 2 km į v. nuo Kruopių, prie kelio Kruopiai – Papilė, Kadaise buvusio vieno Saunorių k. dalis. Plotas 121,53 ha. Spėtina, kad susiformavo po 1928, įgyvendinant žemės reformą, kai didesnę žemės dalį įsigijo P. Trautmanio šeima. 1947 12 29 Trautmanių 5 asmenų šeima ištremta į Tomsko sr. Rusijoje.  Ernestas  Trautmanas mirė tremtyje. 1959 buvo 17 gyv., 1970 – 21 gyv., 1981 – 3 ūkiai su 5 gyv. Intensyviai melioruojant laukus ir naikinant vienkiemius, ištuštėjo ir nuo 2015 nebegyvenamas.

Inf.: LGG, t. 4.

< Atgal