SAVICKIENĖ Marytė

Marytė Savickienė

SAVICKIENĖ Marytė (g. 1935 02 22 Alytuje) – medicinos darbuotoja, visuomenės veikėja. Mokėsi Pagėgių vid. m-loje, 1955 baigė Dotnuvos vid. ž. ū. m-lą, vėliau – Raudonojo kryžiaus medicinos seserų kursus. Nuo 1955 gyvena Akmenėje, 1972 – 1995 – med. sesuo Akmenės r. centrinėje ligoninėje Akmenėje ir Naujojoje Akmenėje, nuo 1988 – Invalidų (neįgaliųjų) d-jos Akmenės r. skyriaus pirmininkė, nuo 1994 – Šiaulių apskrities invalidų (neįgaliųjų) draugijų asociacijos pirmininkė, nuo 1999 – Lietuvos invalidų d-jos Akmenės r. skyriaus socialinių paslaugų neįgaliesiems centro direktorė. 1997 – 2004 buvo Akmenės r. t-bos narė.

< Atgal