SEJAVIČIENĖ Julijana

Julijana Sejavičienė

SEJAVIČIENĖ Julijana (g. 1943 04 17 Mankiškių k., Radviliškio r.) – žurnalistė. 1962 baigė Šiaulėnų (Radviliškio r.) vid. m-lą, 1970 – neakivaizdines žurnalistikos studijas Vilniaus u-te. Dirbo Radviliškio r. radijo laidų redakcijoje, Radviliškio r. laikraščio redakcijoje fotokorespondente, Akmenės r. Medemrodės kultūros namų meno vadove, Skuodo vid. m-los mokytoja. Nuo 1970 – Akmenės r. „Vienybės“ laikraščio redakcijos ats. sekretorė, nuo 1979 – redaktoriaus pavaduotoja, 2016 – 2018 – redaktorė. 1997 – 2003 – Lietuvos žurnalistų s-gos vykdomojo k-to ir prezidiumo narė, daugelį kartų Lietuvos žurnalistų s-gos kūrybinių konkursų nugalėtoja ir laureatė. Išleido knygas „Tarp laiko krantų“, (2008), „Javo žydėjimas“ (2010), „Vitražas metų lange“ sudarė kn. „Po amžinosios kaimynystės kupolu“, „Kruopiai“, „Ventos krašto knyga – dabarties ir ateities kartoms“. Apdovanota Lietuvos žurnalistų s-gos medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“ (2010), Akmenės r. savivaldybės padėkos ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“ (2011), nuo 2019 – Akmenės rajono Garbės pilietė. Konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ 2007 nominacijos „Kaimo žurnalistas“ laureatė. Paskelbė publikacijų „Vienybėje“ ir dienraščiuose bei žurnaluose istorijos, kultūros, dorovės, šeimos santykių ir kt. temomis. 1975 – 1986 – Akmenės r. moterų tarybos pirmininkė.

< Atgal