SEMENAVIČIUS Albertas

SEMENAVIČIUS Albertas (g. 1951 12 06 Mažeikiuose) – zootechnikos inžinierius. 1970 baigė vid. m-lą Mažeikiuose, 1987 – studijas Lietuvos veterinarijos a-joje. Nuo 1975 dirbo vidurinės grandies specialistu Mažeikių r., nuo 1978 Akmenės r.: buv. Kruopių t. ū. gyvulininkystės brigadininkas, zootechnikas selekcininkas, nuo 1987 – Kruopių apylinkės vykd. k-to pirmininkas, nuo 1991 – šios apylinkės viršaitis; 12 m. dirbo su sutrikusio intelekto vaikais; 1995 – 2004 buvo Akmenės r. t-bos narys.

< Atgal