ŠEMETAIČIAI

ŠEMETAIČIAI – kaimas Papilės sen., 6 km į pietvakarius nuo Papilės, tarp Ventos u. ir Žilių mšk.  Plotas 564,61 ha. 1923 buvo 17 ūkių su 86 gyv. Gyveno L. Tolstojaus sekėjas J. Matas, L. Matienės sodybą 1936 aprašė Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojai. 1941 06 26, traukdamasi iš vokiečių apsupties, 105-ojo raudonosios armijos pasieniečių būrio kariškių grupė, apie 70 asmenų, susikovė su hitlerininkų kariuomene ir žuvo. Žuvusiems rusų kariškiams prie plento Kuršėnai – Mažeikiai sovietinės valdžios metais buvo pastatytas paminklinis akmuo. 1947 nužudyta 4 asmenų Steponavičių šeima. 1948 suimti ir 10 m. lagerių nubausti partizanai Kazys Miliauskas ir Kazys Vanagas, tokia pat bausme už partizanų rėmimą nuteistas K. Miliausko tėvas Apolinaras Miliauskas. 1949 Uršulė Miliauskienė ir kt. šeimos nariai bei Bronislava Jankauskaitė ištremti. 1959 buvo 47 gyv., 1970 – 33 gyv. Ilgainiui, melioruojant laukus ir naikinant vienkiemius, žmonių sumažėjo, 1997 bebuvo 8 ūkiai su 10 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 1 asmuo. Išlikusios senos kapinaitės. 2004 prijungta Akmenės r. priskirtoji buv. Žilių k. teritorija. 1872 gimė kairiųjų pažiūrų JAV lietuvių visuomenės veikėjas J. Šukys, Matų šeimoje augo būsimasis poetas A. J. Navickas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Papilė, t. 1 ir 2; LGG, t. 3 ir 4.

< Atgal