SERAPINIENĖ Teodora

Teodora Serapinienė

SERAPINIENĖ Teodora (Skablauskaitė; 1912 04 01 Kruopių k. – 1988 08 12 Čikagoje, JAV) – dainininkė, aktorė, visuomenės veikėja. 1930 baigė Joniškio vid. m-lą, 1935 – Klaipėdos dramos teatro studiją, nuo 1936 – šio teatro, nuo 1939 – Šiaulių dramos teatro aktorė, privačiai mokėsi dainavimo; nuo 1941 – mokytoja Merkinės ir Salantų g-jose, ten statė lietuvių rašytojų kūrinių inscenizacijas, organizavo koncertus. 1944 pasitraukė į Vakarus, Vokietijoje režisavo mėgėjų teatrų spektaklius, 1949 persikėlė į JAV, dainavo Niujorko operetės teatro chore, giedojo bažnyčiose. vadovavo mėgėjų meniniams kolektyvams, rengė solinius koncertus, 10 metų dainavo ansamblyje „Dainava“, vaidino  jo statomuose operetės spektakliuose, gilino muzikos žinias. Su vyru Ignu išleido dainų ir meninės deklamacijos plokšteles „Po Tėvynės dangum“ (1960), „Motule mano“ (1969), solinę – „Dainos mano žemės“ (1976). Aktyviai veikė Lietuvių šaulių s-goje, apdovanota Šaulių žvaigždės medaliu.

Inf.: JAV lietuviai, t. 2.

< Atgal