SERBINTIENĖ Violeta

Violeta Serbintienė

SERBINTIENĖ Violeta (g. 1965 11 24 Šilalėje) – muzikos mokytoja, choro vadovė. Baigė Šilalės vid. m-lą ir muzikos m-lą (akordeono klasę), 1985 – Šiaulių aukštesniąją muzikos m-lą (birbynės specialybę), 1997 – neakivaizdines chorvedybos studijas Klaipėdos u-to Menų f-te. Nuo 1985 – Dabikinėlės kult. namų direktorė, nuo 1986 – Ramučių kultūros namų meno vadovė, nuo 1989 – Naujosios Akmenės 3-iosios (Ramučių) vid. m-los (nuo 2004 – Ramučių g-jos) muzikos mokytoja, nuo 1998 – muzikos mokytoja metodininkė, nuo 2005 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 1999 sukūrė ir su moksleivių kolektyvu pastatė miuziklą „Eglė žalčių karalienė“. Kiti sukurti bei režisuoti miuziklai: „Išrinktoji“, „Spragtukas“, „Peras Giuntas“, „Šypsokitės, ponai, šypsokitės“, „Mažasis princas“, „Žaidžiame meilę pagal Šekspyrą“, „Prašau, mylėkit mano Lietuvą“ (Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis“- 2015 laureatas), „Ačiū tau, Marčiau, arba Z kartos padėka Martynui Mažvydui“ (Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis“- 2017 laureatas). Vadovauja pačios įsteigtiems mišriam vokaliniam ansambliui ir mokyklos Talentų klubui, su jais koncertuoja Naujosios Akmenės mst. bendruomenei, dalyvauja apskrities ir Lietuvos meno kolektyvų konkursuose, jos vadovaujami kolektyvai ne kartą tapoju laureatais bei prizininkais. Rengia tradicinius gimnazijos meno kolektyvų kalėdinius pasirodymus miesto visuomenei. „Vienybės“ laikraščio redakcijos ir skaitytojų  įtašyta į 2005-ųjų metų svarbiausių rajono darbų ir iškilių asmenybių galeriją.

< Atgal