ŠEŠKEVIČIUS Antanas

Kunigas Antanas Šeškevičius

ŠEŠKEVIČIUS Antanas (g. 1914 04 04 Pasvalyje – 2002 01 26 Kaune) – kunigas, jėzuitas, misionierius. 1934 įstojo į Jėzuitų ordiną, aukštąjį teologinį išsilavinimą įgijo Austrijoje, kunigu įšventintas 1943 06 19, dar studijavo Italijoje; nuo 1944 dirbo pastoracinį darbą Šiauliuose, už katalikiškos jaunimo organizacijos subūrimą apkaltintas antitarybine veikla ir 1949 nuteistas, kalėjo Sibiro lageriuose. 1956 paleistas, bet į Lietuvą negrįžo, ėmėsi misijų veiklos Altajuje, Kirgizijoje. 1963 vėl suimtas ir nuteistas 7 metams priverčiamųjų darbų Sibire. 1970 jau Lietuvoje, Molėtuose, už vaikų katechizavimą nuteistas metams griežtojo režimo pataisos darbų. Buvo priverstas iš Kaišiadorių vyskupijos persikelti į Žemaitiją. 1989 – 1990 – Naujosios Akmenės parapijos pirmasis klebonas. Iškeltas į Eigirdžius, nuo 1992 – Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos altaristas; nuo 2002 gyveno Kaune, Jėzuitų ordino brolijoje.

Inf.: Antanas Šeškevičius. Dienoraščiai. Vilnius, 2009; Šaunusis ir ištikimas tarnas. XXI amžius, 2002, vasario 8.

< Atgal