ŠIAUČIŪNAS Vytautas

ŠIAUČIŪNAS Vytautas (1906 01 03 Joniškyje – 1943 07 09 Rusijoje) – mokytojas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Baigė 1925 Linkuvos g-ją ir iki 1929 dirbo mokytoju Joniškyje, nuo 1927 studijavo filologiją Lietuvos u-to Humanitarinių mokslų f-te. Pašauktas atlikti karinės tarnybos, 1930 baigė Karo m-lą, vėl dirbo mokytoju Joniškyje, nuo 1933 – pradinių m-lų inspektorius Seinų, nuo 1936 – Telšių, nuo 1938 – Mažeikių apskrityse. Šeima 1925 įsigijo ūkį ir gyveno Kivyliuose, žmona Ona Šiaučiūnienė čia dirbo mokytoja. Suimtas 1941 06 14, kalėjo Rešotų lageriuose, Krasnojarsko kr., Rusijoje, 1943 01 30 NKVD ypatingasis pasitarimas skyrė 8 metus lagerių, juose ir žuvo. Šeima 1941 ištremta į Rusijos Altajaus krašto Ongudajaus r.

Inf.: LKK, t. 3.

< Atgal