ŠIAUDINĖS APYLINKĖ

ŠIAUDINĖS APYLINKĖ – socialistinės administracinės sistemos struktūra, įsteigta po 1940 11 12, kai LKP CK patvirtino LTSR AT prezidiumo įsaką dėl vykdomųjų k-tų sudarymo. Priklausė buvusiam Papilės vlsč., nuo 1950 – Akmenės r. Papilės  apylinkei, nuo 1995 – Papilės sen. Iki 1941 06 22 ir nuo 1945 01 26 veikė aukštesnės valdžios paskirtas vykd. k-tas. Pirmi vietos valdžios rinkimai surengti 1948 01 18, išrinkta 7 asmenų t-ba 2,5 m. kadencijai. 1954 m. prijungtos Kairiškių ir Balsių apylinkės. Nuo 1962 m. gruodžio 8 d. priklausė Mažeikių rajonui. 1963 m. sausio 12 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku „Dėl Lietuvos TSR apylinkių sustambinimo“ panaikinta, teritorija priskirta Kairiškių ir Papilės apylinkėms.

< Atgal