ŠIAUDINĖS DVARAS

Buvusio Šiaudinės dvaro sodybvietė
Nuotr. L. Rozgos

ŠIAUDINĖS DVARAS – buvęs dvaras Papilės sen., to paties pavadinimo bažnytkaimyje. Istoriniuose šaltiniuose paminėtas XVII a. Dvare ir kaime 1859 buvo 12 ūkių su 120 gyv., veikė vandens malūnas. 1923 dvare buvo 16 ūkių su 65 gyv. 1940 valdė 151,81 ha žemės, paskutinis savininkas Zigmas Beresnevičius. Po II pas. karo nesaugomas sunyko, išlikusi 4 ha dvaro sodybvietė su buvusio parko fragmentais, gyv. namo ir ūkinių pastatų griuvėsiais. Po II pas. karo atvežta statinių iš kt. sodybų. 1941 liepos mėn. buvo įrengtas laikinas getas, kuriame laikyta apie 150 žydų, dalis jų – 50 vyrų – 1941 07 22 sušaudyti Jonaičių miške.

Inf.: Papilė, t.1; Apgyventos Lietuvos vietos.

< Atgal