ŠIAUDINĖS PARAPIJA

ŠIAUDINĖS PARAPIJA – Romos katalikų bažnyčios struktūrinis padalinys. Pastatydinus bažnyčią, laikyta Papilės bažnyčios filija, bet išlaikydavo kunigą, buvo priskirti Žerkščių, Avižlių, Mickiškės kaimai. Nuo 1964 aptarnauja Papilės klebonai, šv. Mišios laikomos kartą per mėnesį. Garsi šv. Roko atlaidais, į kuriuos atvyksta daug šio krašto išeivių.

< Atgal