ŠIAUDINĖS PARKAS

ŠIAUDINĖS PARKAS – buvęs dvaro parkas to paties pavadinimo bažnytkaimyje, kairėje kelio Papilė – Tryškiai pusėje. Buvusio dvaro sodybvietės plotas 4 ha, joje išlikusios atskiros senų vietinės kilmės medžių grupės, nesudarančios vientisų darinių.

< Atgal