ŠIDLAUSKAS Domas

Domas Šidlauskas

ŠIDLAUSKAS Domas (Visuomis; 1878 Reivyčių k., Mažeikių r. – 1944 08 ar 09 Pakempinių k., Naujosios Akmenės kaim. sen.) – visuomenės veikėjas. Baigė Liepojos g-ją, mokėsi Leipcigo prekybos m-loje. Nuo 1897 rašė įvairiems lietuviškiems laikraščiams. JAV lietuvių įgaliotas, nupirko iš Žemaičių kunigų seminarijos pavogtą S. Daukanto „Istorijos žemaitiškos“ rankraštį ir taip jį išsaugojo. Apie 1910 dirbo laikraščių „Lietuvos žinios“ ir „Lietuvos ūkininkas“ redakcijose. Propagavo idėją buvusiose baltų žemėse įkurti Jungtines Lietuvos Valstijas ir susijungus su skandinavais – Baltoskandiją. Sukūrė naujos religijos – visuomybės – teoriją ir pats bandė ją realizuoti, netoli Dusetų įrengdamas neva šventą vietą Romuvą. Savo religijos idėjas ir esmę aiškino 1925 ir 1937 išleistose knygose. 1937 Čikagoje (JAV) išl. kn. „Kokie lietuvių ir lietuvnikų uždaviniai?“ aukštino lietuvius ir jų kaimynus, ragino šias tautas vienytis. 1980 R. Braziulis ir V. Musteikis surado D. Šidlausko kapą Pakempinių kapinaitėse, 2004 jose atidengtas A. Martinaičio sukurtas paminklas.

Inf.: Iš Akmenės šviesuolių Onos ir Augustinos Rušinaičių palikimo.

< Atgal