ŠILKAS Vincas Jonas

ŠILKAS Vincas Jonas (buvo g. 1917 09 09 Vaterburyje, JAV) – mokytojas, kariškis. Su tėvais grįžo į nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą, gyveno Papilėje, 1938 baigė mokytojų s-ją Šiauliuose, nuo 1938 mokėsi Karo m-oje, ją baigęs gavo jaun. leitenanto karinį laipsnį, paskirtas į raudonosios armijos 184 šaulių divizijos294 pulką kulkosvaidininkų būrio vadu. Vokietijos – TSRS karo pradžioje iš raudonosios armijos pasitraukė, nuo 1941 spalio mokytojas Barvydžių prad. m-loje, nuo 1942 Papilės prad. m-loje dėstė istoriją, gamtą ir kūno kultūrą. 1941 vasarą tapo Papilės partizanų (pagalbinės policijos) būrio vadu, 1944 vasarą įstojo į Viekšniuose ir Plinkšėse telkiamą Tėvynės apsaugos rinktinę, vadovavo 1 pulko 4 kuopai, prie Sedos dalyvavo kautynėse su raudonąja armija.

Inf.: Papilė, t. 1 ir 2; LKK, t 7.

< Atgal