ŠILUMOS ŪKIS

ŠILUMOS ŪKIS – centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo sistema, susiformavusi po II pas. karo. Iki 1992 Naujosios Akmenės mst. šilumą ir karštą vandenį tiekė Akmenės cemento ir šiferio gamybinis susivienijimas „Akmenės cementas“, Ventos gyvenvietėje – Akmenės statybinių medžiagų kombinatas, Akmenės mst. – komunalinė katilinė, Viekšnių gyv. – Profesinės technikos m-los katilinė, Menčių k. – Naujosios Akmenės statybinių medžiagų gamybinis susivienijimas. Po 1994 Akmenės ir Viekšnių šildymo sistemas perėmė „Šiaulių energijos“ įmonė, Naujojoje Akmenėje ir Menčiuose – savivaldybės speciali UAB „Šiluma ir vanduo“, Ventoje –  „Ventos šiluma ir vanduo“. 2000 Akmenės r. (be Viekšnių krašto) buvo 6600 šilumos ir karšto vandens abonentų (Naujosios Akmenės mst. – 4700, Akmenės mst. – 700, Ventos mst. – 1100. Papilės mstl. – 60, Menčių k. – 46, Kruopių mstl. – 4). 2000 rajono šilumos ūkis 25 m. išnuomotas koncernui „Energijos taupymo centras“, jį eksploatuoja šio koncerno įsteigta UAB „Akmenės energija“. UAB „Šiluma ir vanduo“ direktoriai: E. Kripas, nuo 1997 – B. Balkauskas. Nuo 2000  UAB „Akmenės energija“ direktorius A. Senionis, nuo 2001 – A. Valančius.

< Atgal