ŠIMAITĖ Ona

Ona Šimaitė

ŠIMAITĖ Ona (1895 01 06 Akmenėje – 1970 01 17 netoli Paryžiaus, Prancūzija) – bibliotekininkė, visuomenės veikėja. Rygoje baigė g-ją, I pas. karo metais Maskvoje – psichiškai nevisaverčių vaikų auklėtojų kursus, dirbo invalidų vaikų globos įstaigose. 1922 grįžo į Lietuvą, mokytojavo, dirbo vertėja TSRS atstovybėje, komercinėje bibliotekoje, „Lietuvos vaiko“ d-jos skaitykloje. Po 1930 studijavo Vytauto Didžiojo u-te. Nuo 1938 dirbo Vytauto Didžiojo u-to bibliotekoje, nuo 1940 – Vilniaus u-to bibliotekos Senų spaudinių skyr. vedėja, ats. sekretorė. Artimai draugavo su kairiosios pakraipos rašytojais K. Boruta, K. Jakubėnu, V. Montvila, S. Nėrimi. Hitlerinės okupacijos metais rėmė geto žydus, padėdavo jiems pabėgti, slapstė, vokiečių okupacinės valdžios pasmerkta mirti, bet nuosprendis liko neįvykdytas. Kalėjo Dachau stovykloje. Sąjungininkų išvaduota gyveno Prancūzijoje, 1953 – 1956 gyveno Izraelyje, šios šalies vyriausybė jai suteikė Teisuolio medalį ir paskyrė pensiją.  Palaikė kontaktus su TSRS okupuotos Lietuvos kultūros veikėjais, parašė prisiminimų apie S. Nėrį, K. Borutą, pateikė žinių M. K. Čiurlionio bibliografijai, paliko daug laiškų įvairiems asmenims.

Inf.: Šimas K. K. Ona Šimaitė, pasaulio tautų teisuolė, V., 2006.

< Atgal