SIMANAVIČIENĖ Ona

Ona Simanavičienė

SIMANAVIČIENĖ Ona (g. 1939 04 01 Traidžių k., Papilės sen.) – agronomė, mokslininkė. Baigė Papilės vid. m-lą. Studijavo Ž. ū. a-jos Agronomijos f-te. Baigusi 1962 studijas, paskirta į Elmininkų (Anykščių r.) ž. ū. bandymų stotį: jaunesnioji mokslinė bendradarbė, nuo 1979 – Bulvininkystės  skyriaus vedėja, , nuo 1985 – vyresnioji mokslinė bendradarbė ir bandymų stoties direktorė, 1985 – 1987 – ir eksperimentinio ūkio, valdžiusio per 7 tūkst. ha žemės, direktorė. Nuo 1971 – žemės ūkio mokslų kandidatė, nostrifikavus 1993 – biomedicininių mokslų (agronomija) daktarė. Su J. Lazausku 1995 išleido monografiją „Bulvės“, paskelbė per 36 mokslinius ir per 80 populiarių straipsnių, viena iš autorių studijos „Svarbesniųjų pasėlių išsidėstymas Lietuvoje ir jų koncentracijos arealai“.1997 – 2000 buvo Anykščių r. t-bos narė.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal