SINKEVIČIENĖ Zita

Zita Sinkevičienė

SINKEVIČIENĖ Zita (g. 1962  09 19  Toleikių k., Kelmės r.) – bibliotekininkė, bibliografė. 1980 baigė Šaukėnų (Kelmės r.) vid. m-lą,  1982 – Telšių kultūros mokyklą, 1989m. bibliotekininkystės ir bibliografijos studijas Vilniaus universi­tete. Nuo 1982 – Akmenės r. centrinės bibliotekos vyr. bibliotekininkė, nuo 1993 – Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriaus vedėja, nuo 1997 – Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, bibliografė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija” pirmininkė, renginių organizatorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė (2012), kunigo Antano Miluko atminimo literatūrinės premijos laureatė (2005), 2005 m. Akmenės rajono laikraščio „ Vienybė ” skaitytojų buvo išrinkta Akmenės krašto šviesuole. Tyrimų programos „ Periodika ir skaitytojas Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose”(l997-1998), „Skaitytojų interesai periodiniams leidiniams ir jų tenkinimas Akmenės rajono viešojoje biblio­tekoje: tyrimo rezultatai”(l997-2000), „Biblioterapija — gydymas knyga” (2003), kraštotyros darbo „Kameriniai renginiai ir spaudinių parodos Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriuje” (1993-2003) autorė.
Išleido bibliografines-literatūrines knygas: „Medžių ir krūmų brolijoje”(1999), „Medžių ir krūmų brolijoje” (2000), „Lietuvos upės, ežerai lietuvių prozoje, poezijoje, tautosakoje” (2002), „ Gėlės — žemės džiaugsmas ” (2004), „ Biblioteka — informacijos ir kultūros skleidėja” (I dalis-2006, II dalis-2010), „Etnokultūra ir biblioteka” (2005), „Akmenims prabilus” (2007), „Nešame eilėraštį per Lietuvą” (2009, skirta Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimui), „Pokalbiai su poezija” (2012), „Literatūrinė rudens paletė“ (2013), Akmenės krašto literatūrinis almanachas „Žiemgalijos užrašai“ III dalis (2014), „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja, III dalis“ (2016m.), „Literatūrinio „Poezijos rudens“ labirintuose“ (Stasės Niūniavaitės vardo literatūri­nės premijos laureatai 2004-2016 m.) (2017m.), „Kūrybos paukštė viršum tėvynės klonių. Lietuva Akmenės krašto literatų kūryboje“ (2018) – knyga skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, „Rašau Simonui Daukantui“ (2018), „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ (2019), „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja, IV dalis“ (2021).
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė yra apdovanota Kultūros ministrų, Lietuvos Respublikos Seimo narių, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininko, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorių, Akmenės rajono vadovų padėkos raštais už kultūros vertybių skaidą, dalyvavimą projektinėje veikloje, knygų leidybą, literatų klubo „Žiemgalija“ veiklą. Direktorė  Z. Sinkevičienė yra Akmenės rajono literatūrinių kūrinių vertinimo komisijos narė, dalyvavo  projekte „Bibliotekos pažangai 2“, kurį įgyvendino Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, parašė ir laimėjo projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“.

( www.akmeneskrastoliteratai.lt ).

2021 metais už literatūrinę bibliografinę apžvalgą „Vytautas Mačernis – dvidešimtojo amžiaus filosofinės lyrikos poetas, literatūros klasikas“ apdovanota Brandaus intelekto Švyturio vardiniu medaliu dalyvaujant literatūriniame konkurse ir tapus laureate, skirtame lietuvių poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti,

2021 m. įteiktas aukščiausias Kultūros ministerijos skiriamas apdovanojimas – garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė daug nuveikė rengiant naują Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastatą, patalpas.

< Atgal