SINKEVIČIUS Apolinaras

Apolinaras Sinkevičius

SINKEVIČIUS Apolinaras (1935 06 14 Papilėje – 1999 06 27 Vilniuje) – žurnalistas, pedagogas. 1953 baigė Papilės vid. m-lą, 1958 – Šiaulių ped. i-tą, įsigydamas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1970 – 1975 – laikraščių „Moscow News“ ir „Tiesa“ korespondentas prie JTO Niujorke, nuo 1977 – Lietuvos radijo užsieniui vyr. redaktorius, nuo 1979 – Eltos direktoriaus pavaduotojas, 1982 – 1990 – Lietuvos valst. radijo ir televizijos k-to pirmininko pavaduotojas. Nuo 1963 buvo Lietuvos radijo politinis apžvalgininkas, nuo 1982 dėstė Vilniaus u-to žurnalistikos specialybės studentams. Išl. kn. „Šiauliai“(1961), Amerikietiškas sūkurys“ (1979).

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal