ŠIURKUTĖ Danutė

ŠIURKUTĖ Danutė (g. 1956 08 31 Gulbinų k., Akmenės sen.) – mokytoja. 1974 baigė Akmenės vid. m-lą, 1979 – vokiečių k. ir literatūros studijas Vilniaus u-te. Nuo 1974 – Vilniuje: 12-osios (Baltupių) vid. m-los mokytoja, nuo 1980 – 48-osios (Šeškinės) vid. m-los užklasinio darbo organizatorė, nuo 1982 – vokiečių kaalbos mokytoja, nuo 1995 – mokytoja ekspertė. Per 10 m. – Vilniaus mst. vokiečių k. mokytojų metodinės tarybos vadovė, ilgametė Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos prezidentė, už nuopelnus Lietuvos valstybei ir pastangas garsinti Lietuvos vardą pasaulyje 2001 07 06 apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu.

< Atgal