ŠIURYLA Simas

ŠIURYLA Simas (1907 06 03 Maigų k., Mažeikių r. – 1943 09 20) – nepriklausomoje Lietuvoje uždraustos LKP veikėjas. Tarnavo pas ūkininkus, vertėsi staliaus amatu, nuo 1933 buvo uždraustos LKP narys, spausdino ir platino antivalstybinius lapelius, 1936 nuteistas 6 metams kalėjimo. 1940 – 1941 – Akmenės vlsč. partorgas, LKP Mažeikių apskrities k-to instruktorius, nuo 1942 tarnavo raudonosios armijos 16-ojoje lietuviškojoje divizijoje, 1943 atsiųstas į Lietuvą organizuoti partizaninės kovos. Žuvo kautynėse su vokiečių kariškiais.

< Atgal